گرم کردن صدا گرم کردن صدا یک کار بسیار مهم و ضروری برای شروع یک اجرای موفق است. اینکه دقیقا چگونه صدایمان را گرم کنیم، شاید همیشه یک معضل بوده! برای قرائت قرآن چطوری باید صدا رو گرم کرد؟ برخی از قاریان قرآن تصور می…