صداسازی

سوال

با توجه به اینکه صدا از سنین جوانی مثلا 25 به بعد، حالت پختگی و غیر قابل تغییر پیدا می کند، بنابراین آیا صداسازی فقط در سنین جوانی کاربرد دارد؟

پاسخ

خیر! اول اینکه بهتر است بدانید در صداسازی قرار نیست ما صدای مان را تغییر بدهیم، بلکه می خواهیم هر آنچه که از استعداد و توانایی در صدای مان نهفته است را شکوفا کنیم. در واقع صداسازی یعنی دانش و آگاهی نسبت به روش های صحیح آواسازی از طریق حنجره.

به زبان ساده تر اینکه یک سری تکنیک ها وجود دارد که چون ما از آن ها بی اطلاعیم نمی توانیم صدای مان را به درستی تولید کنیم؛ وقتی که آن تکنیک ها را یاد بگیریم و در خواندن هم اجرا کنیم، صداسازی رخ داده است.

دوم اینکه صدا در مرحله جوانی و سن 25 سال و … به پختگی نمی رسد؛ آنچه که احساس می کنید و می شنوید ثابت شدن رنگ یا طنین صدا و حنجره در سنین جوانی و میانسالی است نه اینکه صدا در فاکتورهایی مانند حجم، انعطاف، مساحت و حتی همان طنین و رنگ صدا به پختگی کامل رسیده باشد!

سوم اینکه صداسازی اصلا از همین سنین جوانی آغاز می شود و تا هر زمانی که انسان توانایی استفاده از حنجره را داشته باشد، می توان تمرین ها و تکنیک های صداسازی را انجام داد، بدون کوچک ترین نگرانی! البته در هر سنّی ممکن است بیماری هایی برای حنجره، حلق، گلو و … پیش بیاید که بر روی تارهای صوتی و استفاده از صدا نیز تأثیرگذار باشد، اما این ارتباطی به کارکرد صداسازی در سنین گوناگون ندارد.

✅ پس صداسازی مخصوص هیچ دوره ای نیست و در هر زمانی می توان به ساختن صدا پرداخت و نتیجه های شگفت انگیز آن را نیز به گوش شنید و به چشم دید. البته فراموش نکنید، صداسازی یک جاده ی بی انتهاست که هر خواننده و گوینده ی حرفه ای تا پایان عمرِ حرفه ای اش به آن نیاز دارد و هیچ گاه تمام نمی شود.

AvaSaz.Org