عضو شوید !

* در موقعیت ها و مناسبت های مختلف با ما همراه باشید تا با همدیگر مسیر شیرین صداسازی را پیش برویم!

اخبار داغ

آواساز، بهترین هدیه را برای صدای شما در نظر گرفته است و آن "جادوی صداسازی" است ... به جادویی ها بپیوندید!
آموزشی

عملکردهای متفاوت حنجره 

عملکرد حنجره هنگام تنفس در تنفس آرام، مدخل حنجره (گلوتیس) باز می شود. در این حالت تارآواها نیز باز هستند و دهانه گلو به شکل مثلثی در می آید؛ اما در تنفس قوی و شدید، غضروف های هرمی بر اثر انقباض ماهیچه های هرمی –…

پرسش و پاسخ

تا چه زمانی میشه صداسازی کرد؟ 

سوال: با توجه به اینکه صدا از سنین جوانی مثلا 25 به بعد، حالت پختگی و غیر قابل تغییر پیدا می کند، بنابراین آیا صداسازی فقط در سنین جوانی کاربرد دارد؟ پاسخ: خیر! اول اینکه بهتر است بدانید در صداسازی قرار نیست ما صدای مان…