تنفس در هنگام خواب!

هر چند در زمان خواب همه ی ما دارای تنفس یکنواخت و نرم دیافراگمی هستیم، اما درک مکانیسم تنفس دیافراگمی در زمان بیداری و به صورت ارادی به زمان نیاز دارد و وقتی آن را درک کردید و به خوبی به کار بردید فایده ی آن را متوجه خواهید شد؛ زیرا تنفس درست در کیفیت صوت و طول عمر حنجره و راه هوایی بسیار مؤثر است.

با تنفس دیافراگمی می توانید صدایی با بهترین کیفیت تولید کنید؛ زیرا برای تولید صوت خوب و بدون عارضه در حنجره نیاز به آرامش بدن و ماهیچه های سر و گردن و صورت داریم و تنفس قفسه سینه ای با اتصال به تعداد زیادی از ماهیچه ها، رسیدن به این هدف را غیر ممکن می سازد.

تنفس دیافراگمی چه اهمیتی دارد؟

یکنواختی و کم فشار بودن هوا در هر دم و بازدم در تنفس دیافراگمی باعث آرامش شما می شود و تمرکز شما را بر تولید صوت بیش تر می کند؛ زیرا تنها کافی است به حرکت دیافراگم خود توجه کنید و همه ی ماهیچه های دیگر تنفسی و هم چنین ماهیچه های اسکلتی تنه و گردن را شُل و بدون انقباض نگه دارید.

از مجموع دوازده جُفت دنده، فقط دنده های کاذب در تماس و همکاری مستقیم با دیافراگم در دم و بازدم هستند؛ زیرا قسمتی از لبه ی ماهیچه های دیافراگم به حاشیه ی جناغی مانند و آزاد دنده های کاذب متصل است و دیافراگم با هر عمل دم آن ها را تحت کشش قرار می دهد تا قفسه سینه را از جهت طولی بازتر کند و هوا بتواند تا عمق ریه نفوذ کند.

تنفس دیافراگمی
دیافراگم

هنگام دم دیافراگمی، دنده های کاذب به سمت خارج حرکت می کنند و فضای بین این دنده ها زیادتر شده و زاویه ی جناغ سینه بازتر می شود و قسمت پایین قفسه سینه را بازتر می کند. این دنده ها هنگام بازدمِ دیافراگمی به هم نزدیک می شوند و زاویه ی جناغ بسته تر می شود و به نظر می رسد قفسه سینه از پایین جمع شده است؛ در نتیجه هنگام بازدم، هوا به تدریج از قسمت پایین ریه به سمت نای می رود و به نرمی و یکنواخت از آن خارج می شود.

انقباض سریع دیافراگم در مواردی مانند سکسکه، عطسه و سُرفه می تواند در صدا پرش ایجاد کند؛ هم چنین در خوانندگی می توان از تکنیک پرش دیافراگم برای تولید جهش در صدا و تحریر جهشی در موارد لازم استفاده کرد.

یک اصل مهم در تولیدِ صوت

اولین و مهم ترین کار در تولید صوت خوب توجه به وضعیت تنفس است و باید گفت بسیاری از افراد در این مورد اشکال دارند. هر چند برخی از خوانندگان ادعای تنفس درست دیافراگمی دارند، اما در عمل غالبا دچار اشکال هستند و نمی توانند مطابق ادعایی که دارند تنفس دیافراگمی را به طور صحیح در جریان خواندن خود به کار بگیرند.

کم تر کسی در میان خوانندگان مهم ترین سبک های آوازی است که در تنفس اشکال نداشته باشد؛ زیرا از روی نوع صدا و انقباضات سر و گردن و بی قراری خواننده می توان به راحتی اشکال در تنفس آن ها را به عنوان یک امر پایه ای در خوانندگی تشخیص داد.

پس باید چه کار کرد؟ همان طور که گفته شد بهترین تنفس برای تولید صوتِ سالم و بی نقص، شُل کردن تمام ماهیچه های سر، صورت، گردن و قفسه سینه و در نهایت استفاده از پمپ دیافراگمی است.

جهت یادگیری تنفس اصولی و صحیح از طریق دیافراگم و گرم کردنِ سالم دیافراگم، بخش اول “جادوی صداسازی” بهترین گزینه برای شما مخاطب ارزشمند و محترم است. کلیک کنید …

آیا تنفس دیافراگمی یک تکنیک قدیمی و بی مصرف است؟

اصلا این طور نیست. شاید تصورات نادرستی از گذشته تا به حال از تنفس دیافراگمی در اندیشه ی خوانندگان و مربیان صدا وجود داشته و همچنان هم دارد؛ اما این تصورات نادرست، ارتباطی با اصل تنفس دیافراگمی به عنوان یکی از پایه های مهم و مقدماتی استفاده از صدا ندارد.

دیافراگم جزء دستگاه صوتی به شمار می آید؟

خیر، دستگاه صوتی انسان عضوی به نام دیافراگم ندارد. بلکه درست تر آن است که بگوییم: دیافراگم، ابزاری مهم و مطمئن، برای تولیدِ صدای سالم تر و شفاف تر است.

تنفس دیافراگمی می تواند نفس ما را افزایش دهد؟

بله، با مداومت حدود چهل روزه بر تمرینات تنفس دیافراگمی -به ویژه تمرین حرف «س»- به مرور حجم نفس شما افزایش پیدا کرده و برای قطعه ها و فرازهای مختلف می توانید از اعتماد به نفْس بیشتری برای خواندن برخوردار باشید

شما هم اگر پرسشی دارید، در بخش دیدگاه ها ثبت کنید.